Сертификати

В „Електроапаратура” ЕООД функционира система за управление на качеството, притежаваща следните сертификати:

  1. Сертификат за съответствие със съюзната публикация на НАТО AQAP 2110, Серия СК № 264/2023 от 15.09.2023г., издаден от Министерство на отбраната на Република България със срок на валидност 15.09.2025г. Пълен размер на документа може да бъде видян тук.
  2. Сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015, номер QMS060709-03 издаден от Intertek на 02.07.2018г. със срок на валидност до 18.07.2024г. Пълен размер на документа може да бъде видян тук.